Παύλος Κανελλάκης

Ο Παύλος Κανελλάκης γεννήθηκε το 1939 στη Θεσσαλονίκη.Διπλωματούχος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, διδάκτωρ του Πολυτεχνείου του Μονάχου Γερμανίας. FRICS, REV, ορκωτός εκτιμητής Ε.Τ. Επαγγελματική δραστηριότητα : - Μέχρι το 1979 επιμελητής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, μελετητής και κατασκευαστής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς και συντάκτης μελετών οικονομικής και τεχνικής σκοπιμότητας έργων υποδομής, τεχνικός σύμβουλος - διευθυντής του τμήματος Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας. - Από 1979 μέχρι 2009 Ορκωτός Εκτιμητής, με εμπειρία σε χιλιάδες εκτιμήσεις ακινήτων, βιομηχανιών, εταιρειών και γενικά πάγιων στοιχείων, συνολικής αξίας, πολλών δισεκατομμυρίων € - Το 1992 αντιπρόεδρος και το 1993 αιρετός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτιμητικών Οργανώσεων TEGoVA (The European Group of Valuers’Associations).

- Από 1995 μέχρι 2009 αιρετός πρόεδρος της Ολομέλειας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. - Από 1997 μέχρι 2009 αιρετό μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. - Από τον Ιούνιο 2009 Γενικός Διευθυντής του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. - Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (Ε.Λ.Ι.Ε.). - Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος (2002 – 2009) του Συλλόγου Ελλήνων Πραγματογνωμόνων Εκτιμητών (Σ.Ε.Π.Ε.). - Από 2003 μέχρι 2006 μέλος της διεθνούς επιτροπής της TEGoVA για την αναγνώριση εθνικών φορέων πιστοποίησης εκτιμητών της Ευρώπης. - Από 2003 μέχρι 2004 πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης του Ελληνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών (PR Cert Hellas). - Από τον Ιανουάριο 2008 αιρετός εταίρος (Fellow) του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών της Μεγάλης Βρετανίας (Royal Institution of Chartered Surveyors – R.I.C.S. ). - Από τον Δεκέμβριο 2010 Αναγνωρισμένος Ευρωπαίος Εκτιμητής (Recognized European Valuer – R.E.V της TEGoVA. - Από Ιανουάριο μέχρι Μάιο 2012 ειδικός σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομικών Καθηγητού Ιωάννη Μουρμούρα. Λοιπές Δραστηριότητες : - Ως αθλητής, μέλος των Εθνικών Ομάδων σκοποβολής και ξιφασκίας, επανειλημμένα πρωταθλητής Ελλάδος, Βαλκανιονίκης κλπ. - Συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Montreal το 1976. - Ως αθλητικός παράγων από το 1982 μέχρι το 2016 εκλεγμένος πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.). - Από το 1992 μέχρι σήμερα εκλεγμένο μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. - Από το 2005 μέχρι το 2009 Ταμίας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε. - Από το Φεβρουάριο 2009 μέχρι το 2016, αιρετός Α’ Αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε. - Μέλος της οργανωτικής επιτροπής πολλών Παγκοσμίων και Πανευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Σκοποβολής του εξωτερικού. - Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής της Αθήνας ( 20 έως 30 Απριλίου 2004) - Mέλος της Ελλανοδίκου Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στο άθλημα της σκοποβολής. - Από 1996 μέχρι τον Απρίλιο 2009 Αντιπρόεδρος και από τον Ιούνιο 2009 Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος « Θεόδωρου Θεοχάρη Κότσικα». Hobbies : Αγωνιστικό Bridge, Κυνήγι, Ψάρεμα. Δημοσιεύσεις : - «Μια φωτοηλεκτρική μέθοδος για τον προσδιορισμό της κοκκομετρικής σύνθεσης των εδαφών» (Διδακτορική διατριβή – Αθήνα 1964) - «Οικοδομικό Σχέδιο» (Διδακτικό βιβλίο του Ιδρύματος Ευγενίδη για Τεχνικά Λύκεια – Αθήνα 1974) Ξένες γλώσσες : Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά