Τεράστια η ανταπόκριση των αθλητών στην έρευνα του προγράμματος OCDC για τη διπλή σταδιοδρομία

Monday, January 23, 2023 - 11:25

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, κ. Βούλα Κοζομπόλη OLY, θα θέλανε να ευχαριστήσουν θερμά τους αθλητές υψηλού επιπέδου για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα των παραπάνω, για τις ανάγκες του διετούς Έργου Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Olympic Committees for Dual Career – ΟCDC’, που στόχο έχει να προωθήσει τη γνώση και κατανόηση της διπλής σταδιοδρομίας μεταξύ των αθλητών που αγωνίζονται σε Ολυμπιακά αθλήματα και των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Στο πλαίσιο του OCDC διενεργήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίων για τον προσδιορισμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αθλητές συνδυάζοντας τον πρωταθλητισμό με την εκπαίδευση και την εργασία, και για την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών τους αναφορικά με τη διπλή σταδιοδρομία.

Η ανταπόκριση των αθλητών ήταν μαζική. Ειδικότερα, ο στόχος των 100 απαντημένων ερωτηματολογίων ξεπεράστηκε κατά 100% (συνολικά 230 απαντημένα ερωτηματολόγια) μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που κατέχει ο όρος «διπλή σταδιοδρομία» για τους αθλητές.

Χάρη στο μεγάλο αριθμό των απαντημένων ερωτηματολογίων, η ΕΟΕ θα καταφέρει να χαρτογραφήσει με περισσότερη ακρίβεια τα ζητούμενα της έρευνας.