Έναρξη νέου Ευρωπαϊκού Έργου για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με αντικείμενο την προώθηση της διπλής σταδιοδρομίας

Wednesday, June 22, 2022 - 13:48

Η διπλή σταδιοδρομία (ευρέως γνωστή ως dual career) αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του αθλητισμού και της επαγγελματικής ζωής ενός αθλητή μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας. Μια γέφυρα που συνδυάζει δύο στόχους, την εκπλήρωση των αθλητικών επιδόσεων και τη φροντίδα για το επαγγελματικό μέλλον. Γνωρίζουμε ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών κόσμων μπορεί να είναι πολύ δύσκολος σε καθημερινή βάση για τους αθλητές. Μέσω του Ευρωπαϊκού έργου ‘Olympic Committees for Dual Career’ με ακρωνύμιο OCDC, σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην επίτευξη των δύο αυτών στόχων.

Στο έργο OCDC συμμετέχουν, υπό το συντονισμό της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας, οι Ολυμπιακές Επιτροπές της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας και Γνώσης (ΕUNIC) με εξειδίκευση στην έρευνα στον τομέα του αθλητισμού.

Το έργο OCDC έχει ως γενικότερο στόχο να προάγει τη γνώση και την κατανόηση της διπλής σταδιοδρομίας σε αθλητές που αγωνίζονται σε Ολυμπιακά αθλήματα και σε Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι η καταγραφή και η κατανόηση των ζητημάτων της διπλής σταδιοδρομίας και των αναγκών των αθλητών Ολυμπιακών αθλημάτων (νεαρής και μεγαλύτερης ηλικίας) βάσει έρευνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 χώρες όπου θα υλοποιηθεί το έργο. Στους ειδικούς στόχους του έργου συγκαταλέγεται η ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και η δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός Ενιαίου Σημείου Επαφής για θέματα διπλής σταδιοδρομίας που θα εξυπηρετεί την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και μία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Τέλος, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός χάρτη πορείας (roadmap) υπό τη μορφή εγχειριδίου, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το Ενιαίο Σημείο Επαφής, καθώς και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των αθλητών σχετικά με τη σημασία της διπλής σταδιοδρομίας κατά τα διάφορα στάδια του πρωταθλητισμού, μέσω της συμμετοχής τους σε μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου, που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες του Μαΐου 2022 στο Ολυμπιακό Κέντρο της Βαρσοβίας, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν το αναλυτικό αντικείμενο των εργασιών του έργου και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποφέρει απτά οφέλη σε πολλούς αθλητές στις χώρες τους αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Οι εκπρόσωποι της ΕΟΕ στην εναρκτήρια συνάντηση ήταν η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, κ. Βούλα Κοζομπόλη, η Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών έργων στην ΕΟΕ, κ. Γεωργία Παπαθανασίου και η υπεύθυνη στην ΕΟΕ για τα προγράμματα διπλής σταδιοδρομίας/εργασιακή ψυχολόγος, κ. Χριστίνα Νικολοπούλου.

Το έργο OCDC, το οποίο θα διαρκέσει δύο χρόνια, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού, Erasmus+.