Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Doping: έλεγχος-δικαιώματα και υποχρεώσεις»

Thursday, December 2, 2021 - 04:48

To 6ο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα ''Doping: έλεγχος-δικαιώματα και υποχρεώσεις’’ της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ

Ομιλητές: κα Στάλω Κάττου, Υπεύθυνη Ερευνών και συλλογής πληροφοριών ΕΟΚΑΝ Ευστάθιος Κουκέας, Δρ Χημείας, Επιστημονικός συνεργάτης ΓΓΑ