Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Η ΕΟΕ εργάζεται για την ανάπτυξη, προώθηση και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος, του αθλητισμού, του "ευ αγωνίζεσθαι" και της εξωσχολικής σωματικής αγωγής, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Ιδεώδους και των παραδόσεων του ελληνικού αθλητισμού. Ασκεί επίσης την εποπτεία των Ολυμπιακών Αθλημάτων και συνεργάζεται με την Πολιτεία, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για την προώθηση υγιούς πολιτικής στο χώρο του αθλητισμού. Διαδίδει την αγάπη για τον αθλητισμό και το σεβασμό του αθλητικού πνεύματος μεταξύ των νέων ανθρώπων. Οργανώνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Ομοσπονδίες, την προετοιμασία των αθλητών. Προβαίνει, με αποκλειστικά δική της ευθύνη, στην τελική επιλογή των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς και στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Όσον αφορά το θέμα επιλογής των αθλητών που εκπροσωπούν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σημαντικό σταθμό αποτελεί η με αριθμό 40/15-12-1987 απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ. Μετά από πρόταση του τότε Προέδρου της ΕΠ.Ο.Π, κ. Ιωάννη Παπαδογιαννάκη, αποφασίστηκε η εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος Ολυμπιακής Προετοιμασίας και η θέσπιση συγκεκριμένων ορίων και κριτηρίων για τους αθλητές που θα μετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Για πρώτη φορά θεσπίζονται κριτήρια αυστηρότερα εκείνων που ορίζουν οι Διεθνείς Ομοσπονδίες. Η ορθότητα εκείνης της απόφασης, που αρχικά προκάλεσε τις διαμαρτυρίες Ομοσπονδιών και αθλητικών παραγόντων, αποδείχθηκε με τις επιτυχίες των ελλήνων αθλητών που ακολούθησαν. Το θέμα είχε τεθεί και παλαιότερα: το 1978, ο τότε Γενικός Γραμματέας της ΕΟΑ, κ. Νίκος Φιλάρετος, είχε προτείνει τη θέσπιση του συστήματος των "5 ολυμπιακών κύκλων", που εφάρμοζε με απόλυτη επιτυχία η Ολυμπιακή Επιτροπή του Βελγίου για τους αθλητές της Ολυμπιακής Ομάδας, βάσει ορίων και κριτηρίων που όριζαν οι Διεθνείς Ομοσπονδίες. Η πρόταση όμως δεν είχε εφαρμοστεί. Η ΕΟΕ διοικεί, διαχειρίζεται και μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεών της, των παραρτημάτων τους και των περιβαλλόντων δημοσίων χώρων τους, στις κάθε μορφής αθλητικές και μη εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτήν, όπως: το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο και το Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, το νεοκλασικό κτίριο της οδού Καψάλη στο Κολωνάκι (όπου στεγαζόταν η ΕΟΕ μέχρι το 1998), τις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ και του Ολυμπιακού Μουσείου στην Αρχαία Ολυμπία, την Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα και τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), στη διοίκηση του οποίου συμμετέχει δια των εκπροσώπων της. Μεριμνά επίσης, αφενός για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας κατά τους Θερινούς και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες -της οποίας φέρει και την αποκλειστική ευθύνη- καθώς και στο πλαίσιο κάθε άλλης ανάλογης περίπτωσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειάς της, και αφετέρου για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του Ολυμπιακού Χάρτη της ΔΟΕ. Σχετική με το τελευταίο αυτό σημείο είναι και η αρμοδιότητα της ΕΟΕ να διατυπώνει προτάσεις προς τη ΔΟΕ που αφορούν, τόσο τους κανόνες του Ολυμπιακού Χάρτη και τις ερμηνευτικές τους διατάξεις, όσο και το Ολυμπιακό Κίνημα γενικά και την οργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων ειδικότερα. Αρμοδιότητα της ΕΟΕ, είναι και η επιλογή της ελληνικής πόλης που θα θελήσει να θέσει υποψηφιότητα για την ανάληψη της διοργάνωσης Ολυμπιακών ή Μεσογειακών Αγώνων. Με αυτήν την αρμοδιότητα υπέβαλε επισήμως στη ΔΟΕ, στις 20 Ιουνίου 1988, την υποψηφιότητα της Αθήνας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 και στις 15 Δεκεμβρίου 1995, την υποψηφιότητά της για τους Αγώνες του 2004. Επιπλέον, μεριμνά για τη συγγραφή, εκτύπωση και διάδοση ειδικών εκδόσεων που αφορούν στην ανάπτυξη και προαγωγή της Ολυμπιακής Ιδέας, της ιστορίας του Ολυμπισμού, της εξωσχολικής φυσικής αγωγής και του αθλητισμού γενικά,καθώς και κάθε είδους έντυπου υλικού που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της ΔΟΑ.Τέλος, εισηγείται στον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, ο οποίος εποπτεύει την ΕΟΕ, τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΕ, το οποίο έχει λάβει και την έγκριση της ΔΟΕ, την διοίκηση της Επιτροπής ασκούν: (α) η Ολομέλεια της Επιτροπής, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά (ex-officio) τα μέλη της ΔΟΕ για την Ελλάδα (μόνιμα μέλη της ΕΟΕ), αποτελείται από τους εκπροσώπους των Εθνικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων, έναν εν ενεργεία αθλητή ή παλαιό αθλητή και μία εν ενεργεία αθλήτρια ή παλαιά αθλήτρια, που έχουν λάβει μέρος τουλάχιστον σε μία Ολυμπιάδα (σε περίπτωση που επιλεγεί παλαιός αθλητής/τρια, πρέπει να έχουν λάβει μέρος τουλάχιστον μία φορά στους τρεις τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν την ημέρα εκλογής) και δύο προσωπικότητες κύρους (με προσφορά στον αθλητισμό και στη διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος). (β) η Εκτελεστική της Επιτροπή η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλη της είναι αυτοδικαίως: ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, τα Μέλη της ΔΟΕ για την Ελλάδα, ο Α' Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των ανωτέρω γίνεται υπό μία και μόνο από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, η δε Ολομέλεια εκλέγει από τα μέλη της τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε. μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού πέντε. Η ΕΟΕ περιλαμβάνει επίσης και τις ακόλουθες Επιτροπές:  Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π), Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Επιτροπή Αθλητών, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, Επιτροπή Μάρκετινγκ, Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας, Επιτροπή Αθήτισμός και Περιβάλλον και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία. Τα γραφεία της ΕΟΕ, καθώς και τα γραφεία της ΔΟΑ στην Αθήνα, βρίσκονται στο Χαλάνδρι, σε οδό η οποία κατόπιν αιτήματος της ΕΟΕ προς τον Δήμο Χαλανδρίου,ονομάστηκε "Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα" προς τιμή του έλληνα αναβιωτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και πρώτου Προέδρου της ΔΟΕ.

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή