Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Σταδίου»

Wednesday, January 20, 2021 - 18:46

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Σταδίου»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00