Απόφαση Κατακύρωσης Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης του Παναθηναϊκού Σταδίου και Γραφείων της Ε.Ο.Ε.

Wednesday, January 13, 2021 - 21:40

Γνωστοποίηση-Απόφαση Κατακύρωσης Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης του Παναθηναϊκού Σταδίου και του Κτηρίου των Γραφείων της Ε.Ο.Ε.