Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης του Παναθηναϊκού Σταδίου

Thursday, December 10, 2020 - 13:36

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης του Παναθηναϊκού Σταδίου και του Κτηρίου των Γραφείων της ΕΟΕ» με αριθ. Πρωτ. 3574/2020 η οποία αναρτήθηκε στις 3/12/2020 στην ιστοσελίδα hoc.gr