Διευκρίνηση No.2 για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό

Monday, December 30, 2019 - 12:36

Δείτε τη συνημμένη επιστολή με διευκρινήσεις No.2 που αφορούν τον «δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, με το σύστημα των ανοικτών έγγραφων προσφορών και στη συνέχεια προφορικών, μέχρις αναδείξεως τελικού πλειοδότη, για την παραχώρηση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του κυλικείου του Παναθηναϊκού Σταδίου με ελάχιστο όριο εκκίνησης για μηνιαία λειτουργία του κυλικείου 3.633,00 ευρώ».