Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ στο New Leaders Forum

Wednesday, November 27, 2019 - 13:12

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Μανώλης Κολυμπάδης και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τένια Μαυροπούλου συμμετείχαν στο New Leaders Forum, με τίτλο «Lead the change - Be the change”, που διοργανώθηκε στη Φινλανδία από τη Φινλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συνεργασία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών. Το Φόρουμ έχει ως σκοπό να οδηγήσει την ισότητα μεταξύ των φύλων, την καλή διοίκηση και την υπευθυνότητα σε ένα νέο επίπεδο, καθώς και να ενεργοποιήσει και να εξοπλίσει τους ηγέτες του αθλητισμού με τα κατάλληλα εφόδια για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων.

Το Φόρουμ παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Thomas Bach, ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Janez Kocijancic, ο Πρόεδρος της Φινλανδικής Ολυμπιακής Επιτροπής Timo Ritakallio καθώς και άλλα μέλη των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών. Στο πλαίσιο του Φόρουμ, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παράλληλες ομάδες εργασίας. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ συμμετείχε στην ομάδα με θέμα “Ισορροπημένη Ηγεσία, Καλύτερη Ηγεσία, Καλύτερη Διοίκηση», ενώ η Τένια Μαυροπούλου στην ομάδα με θέμα «Αποτροπή Παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό: Τρόποι ανάπτυξης πολιτικών και ενεργειών».