Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την παροχή φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΟΕ

Friday, September 6, 2019 - 15:06

Διευκρινίσεις που αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, «για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης της ασφάλειας των : α. κτηρίου των γραφείων της Ε.Ο.Ε. και β. του Παναθηναϊκού Σταδίου» (Α/Α 77340).