Πρόσκληση εξεύρεσης Χορηγίας - Airtickets call of interest

Monday, April 8, 2019 - 13:28

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ν.Π.Δ.Δ.) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο εσωτερικό και εξωτερικό, προς εξεύρεση Χορηγού για την κάλυψη των αναγκών αεροπορικής μετακίνησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής στο Τόκυο (Ιαπωνία) όπου θα διεξαχθούν οι 32οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες