Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Wednesday, March 27, 2019 - 12:16

 

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.