ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΗΡΑΣ

Ιερά σιωπή
Να ηχήσει όλος ο αιθέρας, η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων.
Όρη και Τέμπη σιγήστε.
Ήχοι και φωνές πουλιών παύσατε.
Γιατί μέλλει να μας συντροφεύσει ο Φοίβος, ο Φωσφόρος Βασιλεύς.
Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της Ιδέας του φωτός,
στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα.

Απόλλωνα Θεέ του ήλιου
και της ιδέας του φωτός
στείλε τις ακτίνες σου και άναψε της ιερή δάδα
για τη φιλόξενη πόλη
του ..........
Και συ ω Δία χάρισε
ειρήνη σ' όλους τους
λαούς της γης και
στεφάνωσε τους νικητές
του Ιερού Αγώνα

Τήνελλα ω Καλλίνικε

Τήνελλα!!!