Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξεύρεση χορηγίας για αθλητική ένδυση και υπόδηση Αποστολών

Thursday, June 15, 2017 - 13:27

H πρόσκληση αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξεύρεση χορηγίας από την Ε.Ο.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε Αθλητική ένδυση και υπόδηση των Αποστολών της, κατά το χρονικό διάστημα 2017 – 2020.