Διευκρινίσεις σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την φύλαξη των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε.

Wednesday, May 24, 2017 - 15:29

Η συνημμένη επιστολή αφορά διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, «για την φύλαξη των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε.» (αρ. πρωτ. διαγωνισμού: 1645/27-4-2017).