Μετάλλια

Ηλίας Ηλιάδης: Χρυσό Μετάλλιο, Τζούντο, Αθήνα 2004
Ηλίας Ηλιάδης: Χάλκινο Μετάλλιο, Τζούντο, Λονδίνο 2012

Συμμετοχές

Ηλίας Ηλιάδης: Χρυσό Μετάλλιο, Τζούντο, Αθήνα 2004
Ηλίας Ηλιάδης: Χάλκινο Μετάλλιο, Τζούντο, Λονδίνο 2012