Πρόχειρος διαγωνισμός για την κάλυψη – ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε.

Thursday, January 14, 2016 - 20:23

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το κείμενο της διακήρυξης:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9F%CE%96%CE%9A469%CE%97%...