Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον ετήσιο συστηματικό καθαρισμό των Εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Thursday, December 17, 2015 - 14:48

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το κείμενο της διακήρυξης:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%A68469%CE%97%CE%A6%CE%A6-%CE%9C%C...