Συγχρονισμένη Κολύμβηση

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε χώρα μπορεί να μετέχει με ένα ντουέτο και ένα ομαδικό. Οι κολυμβήτριες εκτελούν τις ασκήσεις μέσα στο νερό με μουσική και κρίνονται για τις τεχνικές τους ικανότητες, καθώς και για την καλλιτεχνική τους παρουσίαση.

Οι αθλήτριες εκτελούν δύο προγράμματα, το τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα.

Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία που εκτελούνται με ορισμένη σειρά (εννέα για το ντουέτο και δέκα για το ομαδικό), ενώ το ελεύθερο πρόγραμμα επιτρέπει στις αθλήτριες να εκτελέσουν μία σύνθεση της επιλογής τους και αξιολογείται με δύο ειδών βαθμολογίες. Μία για το τεχνικό μέρος και μία για το καλλιτεχνικό.

Τεχνικό πρόγραμμα: Περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία που εκτελούνται σε ορισμένη σειρά, με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 2:20 λεπτά στο ντουέτο και 2:50 λεπτά στο ομαδικό.

Η συνολική βαθμολογία αποτελείται από το βαθμό της εκτέλεσης (Execution) 50% και το βαθμό της συνολικής εντύπωσης (Overall Impression) 50%.

Ελεύθερο πρόγραμμα: Περιλαμβάνει την παρουσίαση μίας χορογραφίας με ελεύθερη επιλογή φιγούρων, κολυμβητικών στιλ ή και μέρη αυτών σε συνδυασμό με την μουσική.

Η τεχνική βαθμολογία αποτελεί το 50% και η καλλιτεχνική το υπόλοιπο 50% της συνολικής βαθμολογίας.

Οι βαθμοί των δύο προγραμμάτων (50% τεχνικό και 50% ελεύθερο), αποτελούν την τελική βαθμολογία (100%).

Ποινή δύο βαθμών δίνεται στις αθλήτριες που δεν εκτελούν τα τεχνικά στοιχεία με την καθορισμένη σειρά (τεχνικό πρόγραμμα), όπως επίσης αν χρησιμοποιήσουν τα πλάγια της πισίνας ή τον πυθμένα της.

Στο ντουέτο, όπου μετέχουν 24 ζευγάρια, διεξάγεται προκριματικός, απ΄ όπου προκρίνονται οι δώδεκα καλύτερες ομάδες μεταφέροντας τη βαθμολογία τους από το τεχνικό μέρος.

Στον τελικό εκτελούν το ελεύθερο πρόγραμμα και η τελική κατάταξη προκύπτει και πάλι από την πρόσθεση των βαθμολογιών των δύο προγραμμάτων (50% τεχνικό και 50% ελεύθερο).

 

Στο ομαδικό, όπου μετέχουν οκτώ ομάδες, διεξάγεται απευθείας τελικός με δύο ξεχωριστά μέρη (τεχνικό και ελεύθερο), που προσεμτρώνται κατά 50% έκαστο στην τελική βαθμολογία.

Μετάλλια

-

Συμμετοχές

-