Διακήρυξη «για την ασφάλιση ασφαλιστική κάλυψη των μελών της αποστολής “ERZURUM 2017”»

Wednesday, January 11, 2017 - 13:14

Διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, «για την ασφάλιση ασφαλιστική κάλυψη των μελών της αθλητικής αποστολής “ERZURUM 2017”»

?> ?>