Διακήρυξη για την ασφάλιση των τριών αυτοκινήτων της ΕΟΕ

Wednesday, January 11, 2017 - 12:42

Διακήρυξη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, «για την ασφάλιση των τριών (3) αυτοκινήτων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής».

?> ?>