Διαγωνισμός «για την κάλυψη – ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της ΕΟΕ»

Thursday, December 15, 2016 - 12:11

Η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, «για την κάλυψη – ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής»

Αρχεία: 
?> ?>