Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό για την «κάλυψη – ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της ΕΟΕ

Thursday, December 15, 2016 - 11:41

Διευκρινίσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό, για την «κάλυψη – ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

?> ?>