Γιάννης Καρράς

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Εγγράφηκε ως αθλητής κωπηλασίας το 1964 στο Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου. Το 1969 μεταγράφηκε στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών. Το 1983 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ν.Ο.Α. έως το 1988, ενώ το 1986 σταμάτησε την αθλητική του δραστηριότητα. Τον Οκτώβριο του 1988, κατόπιν εξετάσεων έγινε δόκιμος διαιτητής και από το 1991 έως το 2000 εκλεγόταν ανά διετία στη θέση του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Το 1990 εξελέγη αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΟΦΝΣ. Το 1996 εκλέγεται ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΟΦΝΣ και ανέλαβε τη θέση του εφόρου Αγώνων ενώ 15 μήνες αργότερα και κατόπιν εσωτερικής αναδιάρθρωσης ανέλαβε τη θέση του Γεν. Γραμματέα την οποία κατείχε μέχρι τον Οκτώβριο του 2004 και έκτοτε κατέχει τη θέση του προέδρου έως και σήμερα.

Από το 2004 είναι μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το 2006-2008 Πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος, το 2004 μέλος της επιτροπής Ολυμπιακής προετοιμασίας και από το 2009 μέλος της εκτελεστικής επιτροπής. Παράλληλα από το 2006 είναι εκπρόσωπος της Ε.Ο.Ε. στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ – ΕΣΚΑΝ ενώ από το 2007 έως σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. Σήμερα κατέχει τη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.